اعضای کنونی (دوره نهم) هیات مدیره انجمن زمین شناسی ایران:

  • سروش مدبری (رئیس)
  • علی آقا نباتی (نایب رئیس)
  • مجتبی هراتی نیک (خزانه دار)
  • سید ناصر رئیس السادات
  • شهرام شریعتی
  • جلیل قلمقاش(عضو علی‌البدل)
  • مجید قادری(عضو علی‌البدل)
  • کیمیا سادات عجایبی( بازرس اصلی)
  • پدرام ناوی (بازرس علی‌البدل)

دیدگاه ها بسته شده است