دوره کنونی

اعضای کنونی (دوره دهم) هیات مدیره انجمن زمین شناسی ایران:

اعضای اصلی:
۱٫ دکتر منصور قربانی
۲٫ دکتر حبیب الله قاسمی
۳٫ دکتر جلیل قلمقاش
۴٫ دکتر مهدی زارع
۵٫ دکتر پیمان افضل

اعضای علی البدل:
۱٫ دکتر سید ناصر رئیس السادات
۲٫ دکتر رضا مهرنیا

بازرس اصلی:
خانم مهناز ندایی

بازرس علی البدل:
دکتر روح الله ندری

- -
- -

دیدگاه ها بسته شده است