پژوهشگران عزیز توجه داشته باشند که گواهی مقالات آنها در حال صدور است و به زودی به آدرس های ثبت شده در سامانه ارسال می گردد.

لیست سخنران های ویژه بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تماس با ما