پژوهشگران عزیز توجه داشته باشند که گواهی مقالات آنها در حال صدور است و به زودی به آدرس های ثبت شده در سامانه ارسال می گردد.

تشکیل اولین جلسه مجازی اعضای هیات رییسه انجمن زمین شناسی ایران

تشکیل اولین جلسه مجازی اعضای هیات رییسه انجمن زمین شناسی ایران

 

،با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا

روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ جلسه اعضای هیات رییسه انجمن زمین

.شناسی ایران در ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ برگزار شد

تماس با ما