پژوهشگران عزیز توجه داشته باشند که گواهی مقالات آنها در حال صدور است و به زودی به آدرس های ثبت شده در سامانه ارسال می گردد.

لینک ورود به بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

 

 جهت نشر و ورود به بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران می توانید از لینک زیر استفاده نمایید،

http://Live228.videocake.ir

توجه داشته باشید که این لینک روز ۲۰ و ۲۱ آبان فعال است
تماس با ما