اسفند ۱۷, ۱۳۹۵

برگزاری دهمین دوره انتخابات انجمن زمین شناسی ایران

فراخوان کاندیداتوری برای انتخابات هیات مدیره انجمن زمین‌شناسی ایران   اعضای پیوسته محترم انجمن زمین­ شناسی ایران با سلام و احترام به استحضار می‌رساند بر اساس […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵

دوره های پیشین

دوره اول  ۱۳۷۵-۱۳۷۳ فرید مر (رئیس) عبدالمجید یعقوب پور (نایب رئیس) علی درویش زاده (دبیر) سعید حاج امینی (خزانه دار) جمشید ا فتخارنژاد مسیب سبزه ای […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵

دوره کنونی

اعضای کنونی (دوره نهم) هیات مدیره انجمن زمین شناسی ایران: سروش مدبری (رئیس) علی آقا نباتی (نایب رئیس) مجتبی هراتی نیک (خزانه دار) سید ناصر رئیس […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵

برنامه های انجمن

به منظور نیل به هدف های مذکور؛ انجمن زمین شناسی ایران اقدامات زیر را به عمل می آورد: ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵

ارکان انجمن

ارکان اصلی انجمن زمین شناسی ایران عبارتند از مجمع عمومی؛ هیات مدیره و بازرسان. مجمع عمومی از گردهمائی اعضاء پیوسته توسط هیأت رئیسه ای مرکب از […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵

اهداف انجمن

انجمن زمین شناسی ایران به منظورگسترش و پیشبرد و ارتقاء علوم زمین و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و […]
دی ۱۲, ۱۳۹۵

تاریخچه انجمن

به دنبال وقفه طولانی بیش از ۱۰ ساله در فعالیت انجمن زمین‌شناسان ایران که در سال ۱۳۵۴ تاسیس شده بود، و نیز ضرورت وجود یک انجمن […]