تفاهم نامه ها

انجمن زمین شناسی ایران مفتخر است تفاهم نامه همکاری آموزشی، تحقیقاتی و فناوری با آزمایشگاه ها، مراکز خدماتی، نشریات، موسسات و مراکز دولتی و خصوسی و سایر انجمن های علمی کشور منعقد کرده است

Contact us
EN