Publishers

February 3, 2019

نقشه خطر زلزله در ایران

چکیده: نقشه خطر زلزله در ایران با هدف انجام مطالعات تحلیل خطر زلزله در ایران با عدم قطعیتی پایین تر از نتایج به دست آمده از […]
February 3, 2019

نقشه لرزه خیزی ایران

چکیده: فلات ايران که توسط تکتونیک فعال نوار لرزه خیز آلپ هیمالایا شکل گرفته است، در بین صفحات تکتونیکی اوراسیا- عربستان قرار دارد. این فلات، به […]
February 3, 2019

ستون چینه شناسی ایران

چکیده: ستون چینه شناسی حاضر قدیمی ترین تا جدیدترین (پروتروزوئیک بالایی تا کواترنر) سنگ های رسوبی ایران را در چهار حوضه رسوبی پیشرفته نشان می دهد […]
February 4, 2019

نقشه تفکیک هندسی مناطق دگرسانی ایران

چکیده: نقشه تفکیک هندسی مناطق دگرسانی ایران بر اساس نقشه پایه دورسنجی سازمان زمین شناسی کشور طراحی شده است. در این نقشه، معیار تفکیک آثار دگرسانی […]
June 1, 2021

Recorded video of the Iranian Geological Society conference on the subject of the country's mines and exploration priorities on the occasion of Mining Week

Recorded video of the conference of the Geological Society of Iran on the subject of the country's mines and exploration priorities on the occasion of Mining Week Click here to view the conference […]
November 9, 2022

نقشه ساختاری و متالوژنی ایران

نقشه ساختاری و متالوژنی ایران نقشه ساختاری و متالوژنی ایران به مناسبت سال جهانی علوم پایه و به همت جناب آقای دکتر منصور قربانی (دانشیار دانشگاه […]
December 20, 2022

واژه نامه زمین شناسی کشور های زبان فارسی

سخنی درباره این نوشتار نـه افغانیم و نی تـرک و تتاریـم                  چمن زادیم و از یک شاخساریم تمیز رنگ و بو بر ما حرام است                   که […]
June 12, 2023
همایش زمین شناسی و تاریخ

تاریخ نگاری زمین‌شناسی در ایران معاصر

انجمن زمین‌شناسی ایران با همکاری دایره‌المعارف اسلامی و فرهنگستان علوم برگزار می‌کند   به اطلاع علاقه‌مندان می‌رساند، نخستین همایش  تاریخ نگاری زمین ‌شناسی در ایران معاصر، […]
July 1, 2024

فصلنامه علمی – پژوهشی و تحلیلی علوم زمین در حوزه فرهنگی ایران ) از میانرودان تا فرارودان( سال اول، شماره ،۱ پاییز ۱۴

JPAT-1
Contact us
EN