دوره اول  ۱۳۷۵-۱۳۷۳

 • فرید مر (رئیس)
 • عبدالمجید یعقوب پور (نایب رئیس)
 • علی درویش زاده (دبیر)
 • سعید حاج امینی (خزانه دار)
 • جمشید افتخارنژاد
 • مسیب سبزه ای (عضو علی‌البدل)
 • میرعلی اکبر نوگل سادات (عضو علی‌البدل)
 • محمدرضا  نیکودل (بازرس اصلی)
 • نعمت الله رشیدنژاد عمران (بازرس اصلی)
 • رضا پور منفرد عظیمی (بازرس علی البدل)

دوره دوم ۱۳۷۷ – ۱۳۷۵

 • فرید مر (رئیس)
 • مجتبی هراتی نیک (نائب رئیس)
 • سعید حاج امینی
 • محمد علی جعفریان
 • عبدالمجید یعقوب پور
 • محمدرضا صمدیان (عضو علی‌البدل)
 • علیرضا حامدی (عضو علی‌البدل)
 • محمدرضا نیکودل (بازرس اصلی)
 • نعمت اله رشید نژاد عمران (بازرس اصلی)

دوره  سوم  ۱۳۷۹ – ۱۳۷۷

 • سید رضا موسوی حرمی (رئیس)
 • سید علی آقانباتی (نائب رئیس)
 • عزت الله رئیسی اردکانی (خزانه دار)
 • علیرضا عاشوری
 • محمد حسن کریم پور
 • منوچهر قریشی (عضو علی‌البدل)
 • ساسان لیاقت (عضو علی‌البدل)
 • علی اصغر شرفی (بازرس اصلی)
 • حسین محمدزاده  (بازرس اصلی)

دوره چهارم  ۱۳۸۱ – ۱۳۷۹  

 • عبدالمجید یعقوب پور (رئیس)
 • سید علی آقانباتی (نایب رئیس)
 • سعید حاج امینی (خزانه دار)
 • عباس امینی فضل (دبیر)
 • مجتبی هراتی نیک
 • ابراهیمی (بازرس اصلی)
 • علی اصغر شرفی (بازرس اصلی)

 دوره پنجم   ۱۳۸۳ – ۱۳۸۱

 • فرید مر (رئیس)
 • عبدالمجید یعقوب پور (نایب رئیس)
 • عزت اله رئیسی اردکانی (خزانه دار)
 • سید رضا موسوی حرمی (دبیر)
 • علی درویش زاده
 • سلیمان کوثری (عضو علی‌البدل)
 • مجتبی هراتی نیک (عضو علی‌البدل)
 • محمد حسین  قبادی (بازرس اصلی)
 • بهرام حبیب نیا (بازرس اصلی)

دوره  ششم   ۱۳۸۵ – ۱۳۸۳  

 • فرید مر (رئیس)
 • صدرالدین امینی (نایب رئیس)
 • مسیب سبزه ای (دبیر)
 • عزت اله رئیسی اردکانی (خزانه دار )
 • سید رضا موسوی حرمی
 • حبیب اله قاسمی (عضو علی‌البدل)
 • محمد داستان پور (عضو علی‌البدل)
 • سید محمد موسوی روحبخش (بازرس اصلی)
 • بهرام حبیب نیا (بازرس اصلی)
 • علیرضا شیرزادی (بازرس علی البدل)

دوره هفتم   ۱۳۸۹ – ۱۳۸۶

 • عليرضا عاشوري (رئیس)
 • منوچهر قريشي (نايب رئیس)
 • محمدرضا نيكودل (خزانه دار)
 • صدرالدين اميني
 • سروش مدبري (دبیر)
 • محمدرضا قاسمي (عضو علی‌البدل)
 • حبيب اله قاسمي (عضو علی‌البدل)
 • نيما نظافتي (بازرس اصلی)

دوره هشتم  ۱۳۹۲ – ۱۳۸۹

 • سروش مدبری (رئیس)
 • علیرضا عاشوری (که با توجه به اعلام انصراف ایشان، آقای دکتر مجتبی هراتی نیک از اعضای علی‌البدل به عضویت هیئت رئیسه درآمدند)
 • محمد رضا قاسمی (نایب رئیس)
 • منوچهر قریشی (دبیر)
 • مجید قادری (خزانه دار)
 • محمد رضا نیکودل (عضو علی‌البدل)
 • نیما نظافتی (بازرس)
 • رضا جدیدی (بازرس علی‌البدل)

دوره نهم

 • سروش مدبری (رئیس)
 • علی آقا نباتی (نایب رئیس)
 • مجتبی هراتی نیک (خزانه دار)
 • سید ناصر رئیس السادات
 • شهرام شریعتی
 • جلیل قلمقاش(عضو علی‌البدل)
 • مجید قادری(عضو علی‌البدل)
 • کیمیا سادات عجایبی( بازرس اصلی)
 • پدرام ناوی (بازرس علی‌البدل)

دوره دهم ۱۴۰۰-۱۳۹۷

 • منصور قربانی (رئیس)
 • حبیب الله قاسمی (نایب رئیس)
 • مهدی زارع (خزانه دار)
 • جلیل قلمقاش
 • پیمان افضل
 • رضا مهرنیا(عضو علی‌البدل)
 • سیدناصر رئیس السادات (که با توجه به اعلام انصراف ایشان، آقای دکتر بهمن سلیمانی جایگزین ایشان گردید) (عضو علی‌البدل)
 • مهناز ندایی ( بازرس اصلی)
 • روح الله ندری (بازرس علی‌البدل)