تجلیل از پیشکسوتان علوم زمین کشور

در همایش انجمن زمین شناسی ایران از اساتید پیشکسوت علوم زمین؛ دکتر موسی نقره ئیان، دکتر عبدالرحیم هوشمند زاده و دکتر ناصر ارزانی قدردانی شد.

تماس با ما
FA_IR