موضوعات پژوهشی پیشنهادی در دوره پسا دکتری

انجمن زمین شناسی ایران در اجرای برنامه مشترک پسادکتری بنیاد ملی نخبگان در حوزه های علوم پایه و تدوین موضوعات پژوهشی زیربنایی مورد نیاز کشور موضوعات زیر را به منظور پژوهش در دوره پسادکتری
.زمین شناسی بر مبنای نیازهای کشور پیشنهاد نموده است

:یک) پژوهش‌های اکتشافی مواد معدنی و منابع انرژی

با توجه به نیاز کشور به مواد معدنی و منابع انرژی و از آنجا که برخی از مواد معدنی استراتژیک در انحصار گروهی کوچک از کشورها می‌باشد، نیاز است پروژه‌های پژوهشی در ارتباط با چگونگی تشکیل، فاکتورهای اقتصادی و ویژگی‌های آنها در سراسر کشور مورد مطالعه قرار گیرد. پژوهش‌های مورد نیاز در ارتباط با اکتشاف مواد معدنی و منابع انرژی در دو دسته زیر تقسیم می‌شوند

        :الف: پژوهش مواد معدنی و منابع آب شامل

           پژوهش در مورد عناصر کمیاب همچون لیتیم و دیگر عناصر کمیاب در محیط‌های رسوبی و آذرین –

           پژوهش در افق‌های زمانی – مکانی کانی‌سازی از دیدگاه متالوژنی، جایگزینی مواد معدنی و کاربری آنها –

           پژوهش در اکتشافات ژرف و پیدا کردن ذخایر پنهان –

           پژوهش درباره کانسنگ‌های کم عیار و بهینه‌سازی آنها برای ذخایر بزرگ و باطله‌های قدیمی برای بازگرداندن به چرخه تولید –

           پژوهش و مطالعه سرزمین‌های کواترنر از نظر وجود ذخایر معدنی و گسله‌های ناشناخته در زیر این رسوبات و همچنین منابع آب‌های زیرزمینی و کیفیت آنها –

           پژوهش در تامین آب از طریق شیرین‌سازی آبها –

     :ب: مطالعات پژوهشی در مورد سوخت‌های فسیلی و منابع انرژی تجدید ناپذیر شامل

           مطالعات پژوهشی در ارتباط با منابع و پتانسیل‌های سوخت‌های فسیلی، تغییرات رخساره‌ای واحدهای سنگی (سیکل‌های مهم نفتی – گازی) در مناطق مختلف زاگرس، پژوهش در پالئواکولوژی حوزه های رسوبی-

و همچنین پژوهش در مورد مواد هیدروکربوری در حوضه‌های دریای خزر و کپه داغ

           پژوهش در ازدیاد برداشت میدان‌های نفتی در حال تولید –

           پژوهش در واحدهای سنگی و ویژگی‌های ساختاری آنها که توان ذخیره سازی گاز را در نزدیک محیط پرمصرف داشته باشند –

:دو) پژوهش در مورد مخاطرات طبیعی مرتبط با علوم زمین و ارائه راهکارها لازم

           پژوهش در مورد مخاطرات طبیعی (مانند زلزله، سیل، خشکسالی، ریزگردها و…) و کاستن از حجم خسارت‌های اقتصادی و انسانی ناشی از آنها و همچنین پیش‌بینی اولیه رخداد این مخاطرات در سراسر کشور –

سه) پژوهش در پروژه‌هایی که پس از احداث دچار مشکل شده‌اند از قبیل: سد گتوند، سد لار، سد پانزده خرداد، تونل‌های مسیر تهران – شمال، پل دریاچه ارومیه و غیره

چهار) پژوهش در مورد انرژی‌های نو و پاک مانند انرژی ژئوترمال، استفاده از امواج دریا در تهیه انرژی، مکان‌یابی مناسب برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی (میزان گرد و غبار در محیط احداث کم باشد) و نیروگاه‌های بادی

پنج) استفاده از هوش مصنوعی در مطالعات زمین شناسی

 

تماس با ما
FA_IR