اطلاعیه شماره یک، برگزاری مجازی بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

اطلاعیه شماره یک، برگزاری مجازی بیست و سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

 

،بـا توجه به تصمیمات اخیر در خصوص شرایط کنونی وجود ویروس کرونا

.انجمن زمین شناسی ایران قصد دارد که بیست وسومین همایش سالانه خود را به صورت مجازی در سطح کشور برگزار نماید

 

:شرایط شرکت در همایش

.شرکت برای همه دست اندرکاران حوزه علوم زمین با شرایط عضویت در انجمن زمین شناسی ایران آزاد خواهد بود

 

:شرایط ارایه و پذیرش مقالات در همایش

،برای کسانی  که در این همایش قصد ارایه مقاله دارند، پذیریش مقالات درصورتی انجام خواهد شد که عضو انجمن زمین شناسی ایران باشند

.لذا خواهشمند است در صورت ارایه مقاله در این همایش سریعا به قسمت عضویت در انجمن زمین شناسی مراجعه فرمایید

 

:تاریخ پذیرش مقالات و زمان برگزاری همایش

.تاریخ برگزاری این همایش در تاریخ ۲۰ و۲۱ آبان ماه سال ۱۳۹۹ خواهد بود

.آخرین تاریخ ارسال و پذیرش مقالات ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ خواهد بود

تماس با ما