خانه زمین شناسان ایران

به نام خدا

: انجمن زمین‌شناسی ایران به مناسبت سال جهانی علوم پایه اقدام به تشکیل خانه زمین‌شناسان با همکاری و حضور فعال نماینده دبیران زمین شناسی استان‌ها نموده است که اهداف زیر را پیگیری می‌نماید

عمومی سازی و ترویج دانش زمین در جامعه و فرهنگ‌سازی برای نقش علوم زمین‌شناسی در کشور عزیزمان ایران –

برگزاری دوره‌های کوتاه مدت آموزشی، کارگاه‌های تخصصی و مسابقات علمی در حوزه علوم زمین در جهت افزایش سطح دانش و مهارت دست اندرکاران علوم زمین به ویژه دبیران زمین‌شناسی آموزش و پرورش –

ارتقای فعالیتهای پژوهشی در حوزه علوم زمین در کشور –

همکاری و هماهنگی در تدوین استانداردهای ملی مرتبط با علوم زمین –

فراهم نمودن امکان ارتباطات بیشتر بین اعضا و تسهیل گردش اطلاعات علوم زمین در کشور –

ایجاد بانکهای علمی مورد نیاز پژوهشگران نظیر رشته گرایشها، دانشجویان، دانش‌آموختگان، پژوهشگران، شاغلان، فرصت‌های شغلی، زیرساخت‌ها و امکانات آموزشی- پژوهشی، آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و غیره –

کمک به انتشار کتب، نشریات و خبرنامه های علوم زمین –

همکاری با دولت در تهیه برنامه ها، قوانین و لوایح مرتبط با علوم زمین در کشور –

حمایت از حقوق و منافع اعضاء و جامعه علوم زمین کشور در سطح ملی و بین المللی –

تسهیل ارتباطات پژوهشگران با مراکز آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاها و کارگاه‌های علوم زمین کشور جهت بهره برداری مناسبتر از امکانات مشترک –

Contact us
EN