گزارش فعالیت انجمن در سال علوم پایه

برای مشاهده گزارش فعالیت انجمن در سال علوم پایه روی لینک های زیر کلیک کنید

 

چکیده فعالیت انجمن سال علوم پایه

Summery of Society’s Activities 2022

Contact us
EN