همایش

January 30, 2019

گزارش بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

به منظور ایجاد بسترهای لازم برای تبادل نظر در خصوص آخرین دستاوردهای پژوهشی علوم زمین کشور و نیز فراهم آوردن امكان ارائه نتایج فعالیت های پژوهشی […]
February 14, 2019

مجموعه مقالات بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

December 9, 2019

گالری عکس های بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران، آذر ۹۸

December 11, 2019

بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

Report on the 22nd Conference of the Geological Society of Iran at Shahid Beheshti University The 22nd Conference of the Geological Society of Iran on 12 and […]
December 14, 2019

Collection of articles of The 22nd Symposium of Geological Society of Iran

Contact us
EN