زمین شناسی اقتصادی

کد مقاله: ۱۷۰-۲۳-۹۹

بارزسازی پهنه­های دگرسانی مجموعه آتشفشانی شمال زاج­کان، شمال خاوری ابهر با استفاده از پردازش تصاویر استر

*میثم اکبری

دانشجوی دکتری پترولوژی، بخش زمین­شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

akbari.uti@gmail.com

جلیل قلمقاش

دانشیار گروه پترولوژی، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­شناسی کشور، تهران

ghalamghash@yahoo.com

مرتضی خلعت­بری جعفری

دانشیار گروه پترولوژی، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­شناسی کشور، تهران

khalat1965@gmail.com

 

 

کد مقاله: ۱۲۹-۲۳-۹۹

زمین‌شناسی و کانی‌سازی کانسار فلزات پایه ماهور، شمال‌شرق بادرود

زهرا مرادیانی تیزابی*

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس

zahra.moradiani@modares.ac.ir

مجید قادری

استاد، گروه زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس

mghaderi@modares.ac.ir

حسینعلی تاج­الدین

استادیار، گروه زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس

h.tajeddin@modares.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۱۳۱-۲۳-۹۹

بررسي داده‌های اکتشافی ژئوشیمی سیلت آبراهه‌ای با کانسارهاي هيدروترمال- ماگمايي مس (±طلا) ناحیه ساوه_ رزن

سارا صفوی*

دانشجوي کارشناسي ارشد زمين‌شناسي اقتصادي، پژوهشکده علوم زمين

   sara.safavy400@gmail.com

سیدمهران حیدری

 هيات علمي گروه کاني شناسي و اکتشافات معدنی کاربردي، پژوهشکده علوم زمين

 sm.heidari@gmail.com

افشین اکبرپور

 هيات علمي گروه کاني شناسي و اکتشافات معدنی کاربردي، پژوهشکده علوم زمين

 afshinakbarpour@gmail.com

 

کد مقاله: ۱۵۰-۲۳-۹۹

مقدمه‌ای بر زمین‌شناسی آهک دولومیتی در مجموعه آتشفشانی‌-رسوبی کامبرین زیرین و محیط زمین‌ساختی در کانسار سه‌چاهون، ایران مرکزی

غلامرضا میرزابابائی*

دکترای زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی

G_mirzababaei@sbu.ac.ir

محمد یزدی

استاد زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی

m-yazdi@sbu.ac.ir

مهرداد بهزادی

استاد زمین‌شناسی اقتصادی، دانشگاه شهید بهشتی

M_behzadi@sbu.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۱۶۰-۲۳-۹۹

کانه زایی و عوامل کنترل کننده مربوطه در سری ریزو منطقه انجیراوند اردکان (استان یزد- ایران)

مریم مرادی*

کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی ایران

Moradimaryam700@gmail.com

نیما بنار

کارشناسی ارشد پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشاف معدنی ایران

Nima.banar@gmail.com

میثم شفائی

کارشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

Meysam.shafaie@gmail.com

 

 

کد مقاله: ۱۰۲-۲۳-۹۹

کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سرب و روی نسار، باختر خمین، ایران مرکزی

دکتر محمد یزدی*

دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

m-yazdi@sbu.ac.ir

مهدی عبابافی

دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

  mehdi-ababafi@sbu.ac.ir

دکتر ایرج رسا

دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

I-rasa@sbu.ac.ir

دکتر مصطفی اسماعیلی وردنجانی

دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

Mostafa_esmaily@yahoo.com

 

 

کد مقاله: ۴۵۸-۲۳-۹۹

مطالعات سیالات درگیر معدن مس تیپ مانتو کوشک بهرام ، ایران مرکزی

مرجان جبلی*

 دکترا، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

 Jebeli_marjan@yahoo.com 

پیمان افضل

دانشیار بخش مهندسی نفت و معدن، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

عضو هیات مدیره انجمن زمین شناسی ایران، تهران، ایران

 P_afzal@azad.ac.ir

لیلی دانشورصائین

استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

daneshvar.saein@gmail.com

محمد لطفی

دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، ایران

m_lotfi_1014@yahoo.com

 

 

کد مقاله: ۱۵۴-۲۳-۹۹

کانی­ شناسی و ژئوشیمی متالاتریت علی­آباد، باختر محلات

*محبوبه علی دخت جلگه

کارشناسی ارشدزمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

mahboob.alidokht@gmail.com

پرویزآرمانی

عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی

parviz.armani4@gmail.com

دکتر علیرضا جعفری راد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم وتحقیقات

alirad@yahoo.com

 

 

 

کد مقاله: ۱۰۵-۲۳-۹۹

مطالعات ژئومتالورژیک در معدن منیزیت سلطان‌آباد بیچند

امیر دادخواه نیکو*

کارشناسی ارشد زمینشناسی اقتصادی، پژوهشکده علوم زمین

amirdadkhahnikoo@gmail.com

افشین اکبرپور

استادیار پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

afshinakbarpour@gmail.com

عباس مقصودی

استادیار داشکده معدن دانشگاه امیرکبیر

a.maghsoudi@aut.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۴۴۰-۲۳-۹۹

ارتباط ﮐﺎﻧﯽ­های رﺳﯽ با شکل­های شیمیایی مس و روی در تعدادی از خاک­های آهکی استان کهگیلویه و بویراحمد

سیروس شاکری*

گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

Shakeri@pnu.ac.ir

ابوالفضل آزادی

بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

Abolfazl_azadi@yahoo.com

 

 

کد مقاله: ۱۱۷-۲۳-۹۹

کانه­زایی، ژئوشیمی و ژنز اندیس مس پیرمردان، جنوب شاهرود، سمنان

حمیده سالاری

دانشجوی کارشناسی­ارشد زمین­شناسی اقتصادی، دانشگاه صنعتی شاهرود

 Hs_TJ@yahoo.com

فرج الله فردوست

استادیار گروه پترولوژی و زمین­شناسی اقتصادی، دانشگاه صنعتی شاهرود

 Faraj_fardoost@yahoo.com

محمود صادقیان

دانشیار گروه پترولوژی و زمین­شناسی اقتصادی، دانشگاه صنعتی شاهرود

 m.sadeghian1386@yahoo.com

 

 

کد مقاله: ۱۶۹-۲۳-۹۹

شاخص‌های دگرسانی و ارتباط آنها با کانی زایی ایلیت در ریولیت‌های سری ریزو، استان يزد

مهناز خدامی*

عضوهیات علمی گروه زمین‌شناسی دانشگاه یزد

khodami_m@yazd.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۱۳۲-۲۳-۹۹

بررسی پتانسیل کانی زایی زون فلززایی ملوند، شمال شرق طبس، با تاکید بر کانه زایی روی- سرب- باریت

سرگل رحیمی*

 دانشجوی دکتری، گروه زمین شناسی، دانشگاه ارومیه

Rahimi.sargol@yahoo.com

پروفسور علی عابدینی

 گروه زمین شناسی،  استاد دانشگاه ارومیه

 a.abedini@urmia.ac.ir

دکتر فرهنگ علیاری

گروه مهندسی معدن،  استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه

 Aliyari184@yahoo.com

پروفسور علی اصغر کلاگری

 گروه زمین شناسی، استاد دانشگاه تبریز

calagari@tabrizu.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۱۵۲-۲۳-۹۹

ویژگی­های کانی شناسی و زمین شناسی فسفات­های سازند پابده-گورپی، تاقدیس خورموج، جنوب غرب ایران

فاطمه حداد*

دانشجوی دکتری زمین­شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

F_haddad@sbu.ac.ir

محمد یزدی

استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

m-yazdi@sbu.ac.ir

مهرداد بهزادی

دانشیار، دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

M_behzadi@sbu.ac.ir

خالق خشنودی

پژوهشکده مواد و چرخه سوخت، پژوهشگاه علوم و فنون هسته­ای

Khoshnoodi78@gmail.com

تماس با ما
FA_IR