معدن و توسعه پایدار

کد مقاله: ۱۵۳-۲۳-۹۹

تحليل عددی بار استاتيکي وارد بر قطعات بتني پيش ساخته تونل  (مطالعه موردی: تونل خط ۲ قطارشهري شیراز)

عباس نوری نژاد

دانشجوی مقطع دکترای، گروه مهندسي معدن، دانشکده مهندسي، دانشگاه کاشان

A_noorinezhad@yahoo.com

مجید نوریان بیدگلی*

عضو هيات علمي، گروه مهندسي معدن، دانشکده مهندسي، دانشگاه کاشان

noriyan@kashanu.ac.ir

 

 

کد مقاله:  ۴۵۳-۲۳-۹۹

تحلیل عددی رفتار تغيير شکل ­پذيري تونل واقع در توده سنگ درزه­دار (مطالعه موردی: تونل آب بر سد سیمره)

محمد القاصی چگنی

دانشجوی مقطع دکترای، گروه مهندسي معدن، دانشکده مهندسي، دانشگاه کاشان

mani862@gmail.com

مجید نوریان بیدگلی*

عضو هيات علمي، گروه مهندسي معدن، دانشکده مهندسي، دانشگاه کاشان

noriyan@kashanu.ac.ir

 

 

کد مقاله:  ۱۴۸-۲۳-۹۹

برنامه ­ریزی کوتاه مدت تولید در معادن روباز با استفاده از مدل تصمیم ­گیری چند معیاره فازی در نرم ­افزار Arc Map

عبدالمجید حدادی*

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

amajidhaddadi2013@gmail.com

حمید منصوری

عضو هئیت علمی بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

hmansouri@uk.ac.ir

حجت ­اله رنجبر

عضو هئیت علمی بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

h.ranjbar@uk.ac.ir

 

 

کد مقاله:  ۱۸۱-۲۳-۹۹

زمین­شناسی ایران در دوران انقلاب صنعتی چهارم و پساکرونا

پیمان افضل*

دانشیار، بخش مهندسی معدن و نفت، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

هیات مدیره انجمن زمین­شناسی ایران

P_Afzal@azad.ac.ir

امیربیژن یثربی

بخش معدن و صنایع وابسته، شرکت دانش­بنیان تحلیل داده شمارا، پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

Yasrebi2006@gmail.com

 

تماس با ما
FA_IR