به دنبال وقفه طولانی بیش از ۱۰ ساله در فعالیت انجمن زمین‌شناسان ایران که در سال ۱۳۵۴ تاسیس شده بود، و نیز ضرورت وجود یک انجمن فعال زمین‌شناسی در کشور، کمیته تخصصی زمین‌شناسی شورای‌ عالی برنامه‌‏ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در سمت هیأت موسس انجمن زمین‌شناسی ایران، تاسیس این انجمن را ‏در تاریخ  ۶/۴/۱۳۷۲ از کمیسیون  انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی درخواست کرد.

‏در پی این درخواست، تاسیس انجمن زمین‌شناسی ایران در مرداد ماه ۱۳۷۳ به تصویب کمیسیون رسید و در ۳۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۴ به شماره ثبت ۸۴۹۱ در سازمان ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران مراحل ثبت آن انجام و فعالیت خود را رسما آغاز نمود.

تماس با ما
FA_IR