کتاب مینرالوگرافی به همت دکتر مهین منصوری اصفهانی، مهندس بهناز شادکام مطلق و دکتر زهرا اعلمی نیا تالیف و ترجمه شده است و جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان آن را چاپ نموده است.

جهت آگاهی از فهرست مطالب این کتاب ارزشمند کلیک کنید.

تماس با ما
FA_IR