.انجمن زمین شناسی ایران در گذشت استاد برجسته دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر علی اصغر حسنی پاک را به جامعه زمین شناسی و معدن ایران تسلیت عرض می نماید

روحشان شاد و یادشان گرامی باد

تماس با ما
FA_IR