بیست و ششمین همایش ملی انجمن زمین شناسی ایران

به اطلاع پژوهشگران، محققان، علاقه مندان و فعالان حوزه زمین شناسی می رساند، انجمن زمین شناسی ایران مفتخر است بیست و ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران را با همکاری دانشگاه ارومیه برگزار نماید. شایان ذکر است زمان برگزاری این همایش  ۲۱ و ۲۲شهریور ماه سال۱۴۰۲  می باشد. از پژوهشگران، محققان و دانشگاهیان گرامی دعوت می شود با شرکت در این همایش بر غنای علمی آن بیافزایند. مهلت ارسال مقالات ۲۱ مرداد ماه می باشد

:محورهای اصلی همایش عبارتند از
پترولوژی

 ژئوشیمی

 ژئوفیزیک

 آب‌شناسی

  آلودگی منابع آب

  زمین شناسی نفت

 زمین شناسی دریایی

 زمین شناسی پزشکی

  زمین شناسی مهندسی

  زمین آمار و زمین ریاضی

 چینه شناسی و فسیل شناسی

  زمین شناسی زیست محیطی

  زمین شناسی اقتصادی و منابع معدنی

  رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

  زمین باسان شناسی و زمین گردشگری

  سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

 زمین شناسی ساختاری، زمین ساخت، ژئودینامیک و لرزه زمین‌ساخت

  و نوع آوری در علوم زمین، اکتشاف معدن و جغرافیا

    لینک اختصاصی همایش جهت ارسال مقالات                     https://gsoi26.urmia.ac.ir

تماس با ما
FA_IR