ژانویه 1, 2017

تاریخچه انجمن

به دنبال وقفه طولانی بیش از ۱۰ ساله در فعالیت انجمن زمین‌شناسان ایران که در سال ۱۳۵۴ تاسیس شده بود، و نیز ضرورت وجود یک انجمن […]
ژانویه 1, 2017

اهداف انجمن

انجمن زمین شناسی ایران به منظورگسترش و پیشبرد و ارتقاء علوم زمین و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و […]
ژانویه 1, 2017

ارکان انجمن

ارکان اصلی انجمن زمین شناسی ایران عبارتند از مجمع عمومی؛ هیات مدیره و بازرسان. مجمع عمومی از گردهمائی اعضاء پیوسته توسط هیأت رئیسه ای مرکب از […]
ژانویه 1, 2017

برنامه های کلی انجمن

به منظور نیل به هدف های مذکور؛ انجمن زمین شناسی ایران اقدامات زیر را به عمل می آورد: ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در […]
ژانویه 1, 2017

دوره کنونی (یازدهم)

اعضای کنونی (دوره یازدهم) هیئت رئیسه انجمن زمین شناسی ایران:   اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره: آقای دکتر منصور قربانی آقای دکتر حبیب الله […]
ژانویه 1, 2017

دوره های پیشین

دوره اول  ۱۳۷۵-۱۳۷۳ فرید مر (رئیس) عبدالمجید یعقوب پور (نایب رئیس) علی درویش زاده (دبیر) سعید حاج امینی (خزانه دار) جمشید افتخارنژاد مسیب سبزه ای (عضو […]
می 29, 2018

دکتر افضل

دریافت رزومه آقای دکتر افضل
می 29, 2018

دکتر سلیمانی

دریافت رزومه آقای دکتر سلیمانی
می 29, 2018

دکتر قاسمی

دریافت رزومه آقای دکتر قاسمی
تماس با ما
FA_IR