آدرس پستی:
تهران، خیابان نلسون ماندلا (افریقا)، بالاتر از بلوار صبا، کوچه عاطفی شرقی، ساختمان آسیا، واحد 11 صندوق پستی 9144 – 15875


تلفن: 02122040012 تماس با ریاست انجمن: 02122925263

نشانی پست الکترونیک انجمن: geosocietyofiran@gmail.com


تماس با ما
FA_IR