تاریخچه انجمن:
به دنبال وقفه طولانی بیش از 10 ساله در فعالیت انجمن زمین‌شناسان ایران که در سال 1354 تاسیس شده بود، و نیز ضرورت وجود یک انجمن فعال زمین‌شناسی در کشور، کمیته تخصصی زمین‌شناسی شورای‌ عالی برنامه‌‏ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، در سمت هیأت موسس انجمن زمین‌شناسی ایران، تاسیس این انجمن را ‏در تاریخ  6/4/1372 از کمیسیون  انجمن‌های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی درخواست کرد.
‏در پی این درخواست، تاسیس انجمن زمین‌شناسی ایران در مرداد ماه 1373 به تصویب کمیسیون رسید و در 31 اردیبهشت ماه سال 1374 به شماره ثبت 8491 در سازمان ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران مراحل ثبت آن انجام و فعالیت خود را رسما آغاز نمود.
اهداف انجمن:
انجمن زمین شناسی ایران به منظورگسترش و پیشبرد و ارتقاء علوم زمین و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط تشکیل گردیده است. از دیگر اهداف این سازمان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 • برنامه ریزی آموزشی برای رشد علوم زمین در کشور و معرفی نقش دانش زمین در جامعه
 • ایجاد گروهای مختلف از جمله شاخه دانشجویی انجمن زمین شناسی ایران، شاخه زنان انجمن زمین شناسی ایران، شاخه دبیران انجمن زمین شناسی ایران، شاخه دانش آموزی
 • وحدت بخشی و قرار دادن انجمنهای علمی دانشجویی زیر یک پرچم
 • ایجاد فضا و کمکهای مختلف برای منسجم کردن فعالیتهای مرتبط با علوم زمین
 • برگزاری دوره های آموزشی و تورهای زمین شناسی و معرفی میراث زمین شناختی ایران
 • ارتباط با انجمنهای زمین شناسی کشورهای منطقه و کشورهای مطرح در زمینه زمین شناسی
ارکان انجمن:
ارکان اصلی انجمن زمین شناسی ایران عبارتند از مجمع عمومی؛ هیات مدیره و بازرسان. مجمع عمومی از گردهمائی اعضاء پیوسته توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر سالی یک بار تشکیل می شود.هیأت مدیره انجمن مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که هر سه سال یک بار با رأی مخفی از میان اعضاء پیوسته انجمن انتخاب میشوند مجمع عمومي يك نفر را به عنوان بازرس اصلي براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد. بازرسان موظفند اسناد و دفاتر مالی انجمن و گزارش های سالانه هیات مدیره را بررسی کنند و گزارش های عملکرد انجمن را تهیه نمایند.
برنامه های انجمن:
به منظور نیل به هدف های مذکور؛ انجمن زمین شناسی ایران اقدامات زیر را به عمل می آورد:
 • ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی که به گونه ای با علوم زمین سرو کار دارند.
 • همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی در زمینة ارزیابی و بازنگری طرحها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینة علمی موضوع فعالیت انجمن.
 • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز.
 • ارائة خدمات آموزشی و پژوهشی.
 • تشکیل گردهمائی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی.
 • انتشار کتب و نشریات علمی.
انجمن، به طور سالانه برنامه های متنوعی شامل موارد زیر را برگذار می کند:
 • همایش های سالانه
 • انتخاب زمین شناس نمونه و زمین شناس پیشکسوت
 • انتخاب کتاب سال زمین شناسی
 • انتخاب دانشجوی نمونه
 • انتخاب عکس نمونه سال
همچنین مواردی به عنوان برنامه های آتی انجمن در نظر گرفته شده اند:
 • تشکیل گروه های تخصصی از جمله: بانوان زمین‌شناس، دبیران زمین‌شناس، دانشجویان زمین‌شناس
 • تشکیل بانک اطلاعات زمین‌شناسی
 • افزایش نشریات تخصصی
 • عضویت انجمن در مجامع بین‌المللی و دیگر انجمن‌های تخصصی
 • فراهم کردن راهی برای مشارکت اعضا در پروژه‌هایIGCPیونسکو
 • برگزاری المپیاد زمین شناسی
 • تلاش برای بازنگری کتابهای درسی دبیرستان و افزایش ضریب درس زمین شناسی در آزمون سراسری
 • برگزاری همایش های موضوعی و فصلی
اساسنامه انجمن:
برای مشاهده اساسنامه انجمن زمین شناسی ایران روی دکمه زیر کلیک کنید
 
تماس با ما
FA_IR