گروه شهاب سنگ های ایران

به نام خدا

انجمن زمین شناسی ایران در جهت نیل به اهداف خود و ارتقا علوم زمین از تمامی علاقه‌مندان به شهاب سنگ در کشور دعوت به عمل می‌آورد به «گروه شهاب سنگ های ایران» که در زیر مجموعه انجمن زمین شناسی ایران، بر روی شهاب‌ سنگهای کشور و دنیا فعالیت دارند، بپیوندند

.مدیریت گروه شهاب سنگ جناب آقای دکتر عباس گل محمدی می باشد که در این راستا با اعضای گروه شهاب سنگ و انجمن زمین شناسی همکاری دارند

:اعضای گروه شهاب سنگهای ایران

دکتر شهریار محمودی                      مهندس علیرضا عابدی                      دکتر عباس گل محمدی                      دکتر مسعود کیانی

دکتر محمد علی مکی زاده                مهندس مهرداد قزوینیان زنجانی          دکتر عبدالرضا جعفری صدر                   مهندس فریده حلمی

دکتر محسن رنجبران                       مهندس علی دلیر                            مهندس داریوش طحانی بید مشکی       دکتر حامد پور خرسندی

مهندس محمدرضا سجادی نیا

تماس با ما
FA_IR