اعضای کنونی (دوره دهم) هیئت رئیسه انجمن زمین شناسی ایران:

اعضای اصلی:
دکتر منصور قربانی
دکتر حبیب الله قاسمی
دکتر جلیل قلمقاش
دکتر مهدی زارع
دکتر پیمان افضل

اعضای علی البدل:
دکتر رضا مهرنیا

بازرس اصلی:
خانم مهناز ندایی

بازرس علی البدل:
دکتر روح الله ندری

 

نخستین جلسه هیئت رئیسه دوره دهم انجمن زمین شناسی ایران؛

از راست به چپ: دکتر ندری، دکتر قاسمی، دکتر افضل، دکتر قربانی، دکتر ندایی، دکتر زارع و دکتر مهرنیا

تماس با ما
FA_IR