معرفی دانشجوی نمونه زمین شناسی

در بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، در مقطع کارشناسی ارشد آقای عباس مراونه دانشجوی رشته زمین شناسی نفت دانشگاه شهید چمران اهواز و در مقطع دکتری تخصصی، خانم مریم قره خانی دانشجوی رشته آب شناسی دانشگاه تبریز به عنوان دانشجوی نمونه زمین شناسی ایران معرفی شدند.

تماس با ما
FA_IR