معرفی کتاب برتر زمین شناسی ایران

کتاب استاد محمد حسن نبوی با عنوان “گردشگری زمین شناسانه در ۱۰۱ پدیده ی بی همتای ایران زمین” در حوزه تالیف به عنوان کتاب برتر زمین شناسی ایران معرفی شد.

تماس با ما
FA_IR