تغییرات لرزه خیزی در یک بازه ۳۲ ساله در ایران

تغییرات لرزه خیزی در یک بازه ۳۲ ساله در ایران ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۸ را در تصویر بالا مشاهده می فرمائید (بیشترین تغییرات با رنگ های قرمز و خاکستری و سیاه نشان داده شده است). در این مطالعه زارع و همکاران، مشخص شد که در ده سال بعد از بازه این مطالعه (۲۰۰۹ تا پایان ۲۰۱۸) زمینلرزه های مهم ورزقان ۱۳۹۱، مکران، سراوان ۱۳۹۲، بشاگرد ۱۳۹۲ مورموری ۱۳۹۳ و ازگله سرپل ذهاب ۱۳۹۶ همگی در نواحی با کمترین تغییرات رخ داده اند (به موقعیت مناطق سبز، زرد و سفید رنگ توجه کنید).

تماس با ما
FA_IR