تفاهم نامه همکاری با سه آزمایشگاه معتبر کشور

تفاهم نامه همکاری با سه آزمایشگاه معتبر کشور

انجمن زمین شناسی ایران با سه آزمایشگاه معتبر داخلی تفاهم نامه همکاری انعقاد نموده است که به موجب آن، کلیه اعضای انجمن زمین شناسی اعم از دانشجویان و اعضای هیئت علمی قادر خواهند بود برای انجام آنالیزهای مرتبط با رساله و فعالیت‌های پژوهشی خود از خدمات آزمایشگاهی شرکت زرآزما، شرکت کانساران بینالود و آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار دانشگاه اراک با ۱۵ % تخفیف در تعرفه خدمات به مدت یک سال بهره‌مند گردند.

تماس با ما
FA_IR