نگاهی به ریزگردها در ایران و استانهای خوزستان و غرب ایران

نگاهی به ریزگردها در ایران و استانهای خوزستان و غرب ایران


استاد برجسته زمین شناسی‌ پرفسور زراسوندی از دانشگاه اهواز در اسفند ماه ۱۴۰۰ طی گفتگو با خبر گزاری سیناپرس،اطلاعات با ارزشی در مورد ریزگردها که غرب و جنوب غرب کشور طی سالهای اخیر موجب آزار و اذیت ساکنان و به طور کلی سبب آسیب زیست محیطی کشور شد، مورد ارزیابی قرار داده است.موضوعی که هم اکنون به یک نابسامانی طبیعی برای کشور تبدیل شده است


 

https://sinapress.ir/news/129953

 

تماس با ما
FA_IR