Geological Society of Iran

March 5, 2019

تفاهم نامه ی همکاری با آزمایشگاه تحقیقاتی ایزوتوپهای پایدار دانشگاه اراک

March 30, 2019

بحران بارش های نوروزی

به جویی که یک روز گذشت آب                     نسازد خردمند ازو جای خواب    فردوسی بزرگ من از بی نوایی نیم روی زرد                         غم بی‌نوایان رخم زرد […]
December 9, 2019

گالری عکس های بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران، آذر ۹۸

December 11, 2019

بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

Report on the 22nd Conference of the Geological Society of Iran at Shahid Beheshti University The 22nd Conference of the Geological Society of Iran on 12 and […]
December 14, 2019

Collection of articles of The 22nd Symposium of Geological Society of Iran

Contact us
EN