کد مقاله: ۱۸۲-۲۳-۹۹

بررسی و معرفی کانی های کلکسیونی ایران مرکزی

محسن قربانی*

کارشناسی ارشد زمین شناسی، کارشناس مرکز پژوهشی زمین شناسی پارس  آرین زمین

ghorbani.mohsen96@gmail.com

 

 

کد مقاله: ۱۰۳-۲۳-۹۹

انواع گوهرسنگ اوپال و چگونگی شناسایی آن

بهار جوادزاده*

کارشناس ارشد زمین شناسی گرایش پترولوژی و گوهرشناس

bahar.javadzadeh@gmail.com

 

 

کد مقاله: ۵۵۶-۲۳-۹۹

پتانسیل گوهری گارنت در منطقه قراول‌خانه، شمال غرب دندی

محمد ابراهیمی*

دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

  ebrahimi@znu.ac.ir 

مهران شیروانی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

  shirvani@gmail.com

تماس با ما
FA_IR