معرفی پژوهشگر برتر زمین شناسی ایران

جناب آقای دکتر خلیل سرکاری نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز از سوی انجمن زمین شناسی ایران به عنوان پژوهشگر برتر زمین شناسی ایران در سال ۹۷-۹۶ معرفی شدند.

تماس با ما
FA_IR