ریسک زمین لرزه در کجای تهران بیشتر است؟

بیشترین آسيب پذيري و ريسك مخاطرات زمين لرزه در منطقه ۲۲ در شرق و شمال شرقي اين منطقه است كه از لحاظ قدمت قديمي تر از ديگر نواحی هستمد و در حريم گسلش قرار گرفته اند.

براساس یافته های تحقیقی که در شماره اخیر فصلنامه «دانش پيشگيري و مديريت بحران» منتشر شده بعد از این نواحی، قسمت هايي از شمال و شهرك هاي موجود در غرب و جنوب منطقه پرخطرترين ناحیه هستند.

هديه سلطانپور، دكتر مهدي زارع، دكتر ابراهيم مقيمي و دكتر منصور جعفربيگلو در این تحقیق با مطالعه موردي منطقه ۲۲ با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي AHP به ارزیابی ريسك زمين لرزه در شمالغرب تهران پرداخته اند. منطقه ۲۲ واقع در شمال غرب تهران با داشتن جمعيت بيش از ۱۲۸ هزار نفر و عبور گسل شمال تهران از شمال اين منطقه همچنين با توجه به توسعه ساخت وسازهاي اخير كه بيشتر به صورت برج خود را نمايان مي كنند، همواره در معرض ريسك زلزله قرار دارد.

محققان نتیجه گرفته اند با توجه به آسيب پذيري و خطر و جمعيت در منطقه، ريسك زلزله منطبق با نقاط جمعيتي در منطقه است و هرچه از پهنه هاي با جمعيت بالا دور مي شويم ريسك كمتر مي شود؛ بنابراين كنترل جمعيت پذيري و ساختمان سازي در منطقه از اعتبار بالايي در كاهش ريسك برخوردار است.
تصویر بالا از پایگاه خبری فراتاب برداشته شده است.

تماس با ما
FA_IR