۱- جلسه ماهیانه اعضای هیئت رییسه در طول سال.

۲- نشست تخصصی در زمینه مخاطرات با همکاری شهرداری تهران.

۳- نشست تخصصی با سازمان زمین‌شناسی در زمینه مخاطرات و سیلاب‌های نوروز سال ۹۸٫

۴- برگزاری بیست و دومین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران با همکاری دانشگاه شهید بهشتی در آذر ماه ۱۳۹۸ به مدت دو روز.

۵- برگزاری دوره صحرایی برای آشنایی با علوم زمین و چینه‌شناسی ایران با همکاری مرکز پژوهشی زمین‌شناسی پارس (آرین زمین).

۶- انعقاد تفاهم نامه همکاری بین انجمن زمین‌شناسی ایران و مراکز علمی و اجرایی در امور زمین‌شناسی.

۷- انعقاد تفاهم نامه همکاری با آزمایشگاه‌های فعال در علوم زمین از جمله آزمایشگاه زرآزما و آزمایشگاه ایزوتوپی وابسته به دانشگاه اراک و استفاده از تخفیف اعضای انجمن برای بهره‌مندی از خدمات آنها.

۸- انتشار چندین مقاله توسط اعضای هییت رییسه انجمن زمین شناسی ایران.

تماس با ما
FA_IR