تفاهم نامه انجمن زمین شناسی ایران با نشریه پژوهه باستان سنجی

تفاهم نامه انجمن زمین شناسی ایران با نشریه پژوهه باستان سنجی

این تفاهم‌نامه در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ بین دانشگاه هنر اسلامی تبریز به عنوان صاحب امتیاز نشریه پژوهه باستان سنجی و انجمن زمین شناسی ایران منعقد گردید. همکاری انجمن زمین شناسی ایران با نشریه پژوهه باستان سنجی در زمینه تهیه مقالات علمی با محوریت تاریخ معدنکاری ایران، و سایت‌های معادن باستانی و همچنین منابع انتقال آب در گذشته تاریخی ایران، دانشمندان علوم زمین در طول تاریخ، خواهد بود.

تماس با ما
FA_IR