به مناسبت روز جهانی زمین شناس

زمین شناسان در جهت بهبود شرایط اقتصادی، حفظ محیط زیست و خدمت به جامعه بشری هستند

روز جهانی زمین شناس مبارک

 

اقتصاد معدنی بدون نفت

تماس با ما
FA_IR