بیست و پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

بیست و پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

به اطلاع پژوهشگران، محققان، علاقه مندان و فعالان حوزه زمین شناسی می رساند، انجمن زمین شناسی ایران مفتخر است بیست و پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران را با همکاری دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار نماید. شایان ذکر است زمان برگزاری این همایش  ۵ و ۶ بهمن ماه سال جاری  می باشد. از پژوهشگران، محققان و دانشگاهیان گرامی دعوت می شود با شرکت در این همایش بر غنای علمی آن بیافزایند. مهلت
.ارسال مقالات اول دی ماه می باشد

:محورهای اصلی همایش عبارتند از
ژئودینامیک ایران –
زمین شناسی کواترنری –
انرژی های نو و تجدیدپذیر –
تغییر اقلیم و هیدروژئولوژی –
زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک –
زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک –
زمین گردشگری و گردشگری معدنی –
گوهرسنگ‌ها و سنگها و کانیهای صنعتی –
نوآوری در الگوهای آموزشی و پژوهشی علوم زمین –
زمین شناسی نفت، دیرینه شناسی و حوضه های رسوبی ایران –
زمین شناسی اقتصادی و اکتشافات معدنی با نگرشی بر اکتشافات ژرف –
مخاطرات طبیعی، زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی –

تماس با ما
FA_IR