زلزله ۸-۲-۱۴۰۲ (۲۷آوریل۲۰۲۳) با بزرگای۴.۹ ساعت ۲:۰۹ بامداد نیشابور (جنوب شرق قدمگاه، فخرداوود) در راستای گسل نیشابور رخ داد. گسل نیشابور ۲۹ دی ماه ۱۳۹۰ ؛۱۹ژانویه۲۰۱۲ نیز با بزرگای ۵٫۳ در ۱۵ کیلومتری نیشابور و در ژرفای ۱۵ کیلومتری با ساز و کار زلزله فشاری و امتداد لغز دچار گسیختگی شد. این گسل با راستای شمال غربی- جنوب شرقی به طول ۷۴ کیلومتر شناخته میشود. در زلزله سال ۱۲۰۹م نیشابور در غرب تا روستای دانه در شرق (جنوب خاوری نیشابور در بخش زبرخان) کاملا ویران شده است . گسل نیشابور در زمین لرزه های ۱۲۷۰ و ۱۴۰۵م نیز با گسیختگی سطحی همراه بود. در زمین لرزه ۱۳۸۹م در کوههای بینالود سبب ویرانی تعداد زیادی روستا شده است. ‏مهدی زارع ؛ ۸-۲-۱۴۰۲

تماس با ما
FA_IR