نوشته منصور قربانی به‌مناسب درگذشت دکتر هوشمند‌زاده

 

از شمار دو چشم یک تن کم     وز شمار خرد هزاران بیش

دیروز جامعه زمین شناسی ایران یکی از خورشیدهای تابان خویش را از دست داد. دکتر هوشمند زاده پر کشید و آسمانی شد و از جهان خاکی آسود. افسوس و صد افسوس

اما کوهی از یافته‌ها و آثار از احوال کره خاکی و زمین شناسی ایران برای جویندگان از علوم زمین ایران بر جای گذاشت

دکتر هوشمند زاده مجموعه بزرگ و متنوعی در طرح تدوین کتاب که خود بانی آن بود زیر عنوان زمین شناسی ایران آفرید. که پایه و اساس مدرن علوم زمین در ایران است. کاش بیشتر درنگ میکرد تا آنچه را بدست آورده بود کامل تر میکرد و کتاب پی سنگ ایران را که آرزویش بود، مینگاشت

اگر چه از عمر سیری نیست         مرگ می‌آید و تدبیری نیست

دکتر هوشمند زاده بیش از ۵۰ سال در کوه، دشت، آزمایشگاه، دانشگاه و کتابخانه‌ها گشت ، اندیشید، مطالعه کرد و دست آوردهای خویش را به قلم درآورد. روانش شاد باد که چه خدمت بزرگی به علوم زمین کرد. تن او رفت اما روانش در نوشته‌هایش و در میان اهل دانش بر جای ماند

تماس با ما
FA_IR