انجمن زمین‌شناسی ایران روز جهانی زمینشناسی را بر تمام زمینشناسان و دست اندرکاران علوم زمین شادباش می‌گوید و به این مناسبت انجمن زمین شناسی ایران جهت تعیین جایگاه استراتژی علوم زمین متن درون فایل زیر را برای آشنایی برنامه ریزان تقدیم می‌کند

روز زمین شناسی – دانلود

تماس با ما
FA_IR