آدرس پستی:
تهران , صندوق پستی 9144 – 15875


تلفن: 02122040012

نشانی پست الکترونیک انجمن: info@geosociety.ir


همچنین می توانید نظرات و پرسش های خود را از طریق فرم روبرو با ما در میان بگذارید.

تماس با ما