آدرس پستی:
تهران , صندوق پستی 9144 – 15875


تلفن: 09301088493

نشانی پست الکترونیک انجمن: geosociety.ir@gmail.com


همچنین می توانید نظرات و پرسش های خود را از طریق فرم روبرو با ما در میان بگذارید.