کد مقاله: ۱۰۰-۲۳-۹۹

Falih M. Daim a*

a Oil Exploration Company, Ministry of Oil, Baghdad, Iraq

 falih@oec.oil.gov.iqa

 

 

کد مقاله: ۱۰۱-۲۳-۹۹

تشکیل و تکامل حوضه اقیانوسی مزوزوئیک سبزوار: کافت­زایی حوضه نئوتتیس برروی پی­سنگ کادومین ایران مرکزی

حبیب ا… قاسمی*

استاد، گروه پترولوژی، ژئوشیمی و زمین­شناسی اقتصادی، دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود، عضو هیأت مدیره و نایب رئیس انجمن زمین شناسی ایران

h-ghasemi@shahroodut.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۱۰۹-۲۳-۹۹

پتروژنز و موقعیت ژئوتکتونیکی توده ساب ولکانیکی جنوب جنبه (شمال غرب زفره- پهنه ماگمایی ارومیه- دختر)

الهام امانی*

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

Amanielham97@gmail.com

سید محسن طباطبایی منش

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

tabatabalimp@gmail.com

 

 

کد مقاله: ۱۲۰-۲۳-۹۹

ویژگی های ژئوشیمیایی و ماهیت پترولوژی سنگ های آتشفشانی شمال جعفرآباد(جنوب شرقی کاشان)

راضیه محمدی*

استادیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، آشتیان، ایران

Mohammadi_geo@yahoo.com

 

کد مقاله: ۱۱۳-۲۳-۹۹

دماسنجی گارنت-بیوتیت و فشارسنجی گارنت-آلومنوسیلیکات-پلاژیوکلاز-کوارتز (GASP) در زون سنندج-سیرجان: بلوک تنبور، جنوب ایران

پریسا قریب نژاد*

دانشجوی دکتری پترولوژی، دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران

Pa.Gharibnezhad@ut.ac.ir

علی کنعانیان

هیئت علمی دانشکده زمین شناسی دانشگاه تهران

Kananian@ut.ac.ir

جعفر عمرانی

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران

J.Omrani@gmail.com

 

 

کد مقاله: ۱۱۴-۲۳-۹۹

لوکوگرانیتهای نوع A در الوند: شیمی کانی، ژئوشیمی و پتروژنز

حجت حاج حسنی*

دکتری زمین شناسی، آب منطقه ای اصفهان

hojat_ha@yahoo.com

جلیل قلمقاش

دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، گروه پترولوژی، تهران، ايران

jalilghalamghash@gmail.com

رحیم دبیری

دانشيار، گروه زمين شناسي، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامي، مشهد، ايران

rahimdabiri@yahoo.com

 

 

کد مقاله: ۱۲۳-۲۳-۹۹

ماگماتیسم درون صفحات و نقش پلوم­های گوشته­ای 

روشنک ارغائی*

دانشجو دکتری پترولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

arghaee.rk@gmail.com

 

کد مقاله: ۴۲۳-۲۳-۹۹

مروری بر سنگ­های آتشفشانی کرتاسه در ایران

روشنک ارغائی*

دانشجو دکتری پترولوژی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

arghaee.rk@gmail.com

 

کد مقاله: ۱۲۷-۲۳-۹۹

ژئوشیمی کانی­های ایلمنیت و مگنتیت با تأکید بر دماسنجی و تخمین فوگاسیته اکسیژن در سنگ­های نفوذی شرق مرق، جنوب غرب کاشان

زهرا حبیبی*

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

Habibizahra336@gmail.com 

سید محسن طباطبایی‌ منش

 دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

Tabataba@Sci.ui.ac.ir

اکرم السادات میرلوحی

دکتری پترولوژی، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

akrammirlohi@gmail.com

 

 

کد مقاله: ۱۲۴-۲۳-۹۹

بررسی و مقایسه پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ­های آتشفشانی قدیمی و جوان سبلان

زهرا کتابی*

دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود

Z.ketabi1410@gmail.com

جلیل قلمقاش

دانشیار پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور

ghalamghash@yahoo.com

 

 

کد مقاله: ۱۳۵-۲۳-۹۹

ریزساختارهای دگرشکلی متا گرانیت و متا ولکانیک‌های اسیدی کرتاسه جنوب سقز 

سمیه قلی‌پور*

دکتری، پترولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

gholipoursomayeh1@gmail.com

فریبرز مسعودی

استاد، ژئوشیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

drfmasoodi@gmail.com

حسین عزیزی

استاد، پترولوژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان

azizi1345@gmail.com

 

 

کد مقاله: ۴۳۵-۲۳-۹۹

شواهد اختلاط ماگمایی در گرانیتوئید کرتاسه جنوب سقز 

سمیه قلی‌پور*

دکتری، پترولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

gholipoursomayeh1@gmail.com

حسین عزیزی

استاد، پترولوژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه کردستان

azizi1345@gmail.com

فریبرز مسعودی

استاد، ژئوشیمی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

drfmasoodi@gmail.com

 

 

کد مقاله: ۴۳۶-۲۳-۹۹

مطالعه پترولوژی سنگ های آندزیتی الیگومیوسن غرب تربت حیدریه

سهیلا ساکی*

دانشجوی دکترا پترولوژی، دانشگاه خوارزمی

s.saki1390@gmail.com

محمود صادقیان

دانشیار پترولوژی، دانشگاه صنعتی شاهرود

m.sadeghian1392@gmail.com

امیر علی طباخ شعبانی

استادیار پترولوژی، دانشگاه خوارزمی

aatshabani@gmail.com

محسن حمیدی

دانشجوی دکترا پترولوژی، دانشگاه صنعتی شاهرود

Hamidimohsen1988@gmail.com

 

 

کد مقاله: ۱۵۶-۲۳-۹۹

مطالعه میزان دگرگونی توده نفوذی گابرویی کوه ارغون، جنوب غرب ماهنشان

صمد بهنام

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد پترولوژی،  گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

samadbehnam14@znu.ac.ir

محمد ابراهیمی*

دانشیار گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

ebrahimi@znu.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۱۶۲-۲۳-۹۹

شیمی کانی­، دما- فشارسنجی و ژئوکرونولوژی  دایک­های تراکی­آندزیتی قطع کننده مجموعه پی­سنگی دوچاه (جنوب ­شرق شاهرود)

مژگان رضائی*

دانشجوی دکتری، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

rezaiemozhgan@gmail.com

محمود صادقیان

دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

sadeghian@shahroodut.ac.ir

حبیب­اله قاسمی

استاد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

h-ghasemi@shahroodut.ac.ir

پاپادوپائلو لامبرینی

گروه زمین شناسی کانی­شناسی- پترولوژی- اقتصادی، مدرسه زمین­شناسی،  دانشگاه آریستوتل، یونان

lambrini@geo.auth.gr

یوریو شی

مرکز شریمپ، پکن، چین

shiyuruo@bjshrimp.cn

 

 

کد مقاله: ۱۶۳-۲۳-۹۹

مطالعه ریزساختارهای آمفیبولیت­های ممکان (شمال ارومیه)

منیژه اسدپور

استادیار دانشگاه ارومیه

m.asadpour@urmia.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۴۶۳-۲۳-۹۹

زمین شناسی و سنگ­نگاری توده نفوذی ترشن، شمال­باختر ایران

منیژه اسدپور*

استادیار دانشگاه ارومیه

m.asadpour@urmia.ac.ir

 

 

کد مقاله: ۴۶۳-۲۳-۹۹

زمین­ شیمی و سنگ­زایی سنگ­های گرانیتی دریان- جنوب کوههای میشو(شمال باختری ایران)

ناهیده قبادی*

گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی،دانشگاه تبریز

hamidnorouzi282@gmail.com

 محسن مؤید

گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی،دانشگاه تبریز

moayyd@tabriz.ac.ir

احمد جهانگیری

گروه علوم زمین، دانشکده علوم طبیعی،دانشگاه تبریز

A_jahangiri@tabriz.ac.ir

حمید نوروزی

معدن مس سونگون، شرکت پارس اولنگ

hamidnorouzi282@gmail.com

تماس با ما
FA_IR