کد مقاله: ۱۳۰-۲۳-۹۹

شناسایی زون‌های ساختاری و دگرسانی با استفاده از داده­های ماهواره ای ASTER و Sentinel-2 در منطقه فلززایی فردوس-گناباد-بجستان

زهره ارجمند لاری*

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

 arjmandzohreh7575@gmail.com

مهدی هنرمند

عضو هیأت علمی، گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان mehonarmand167@gmail.com

مهدیه حسینجانی زاده

عضو هیأت علمی، گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان mh.hosseinjani@gmail.com

هادی شهریاری

عضو هیأت علمی، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

shahriarihi@gmail.com

 

 

کد مقاله: ۱۵۵-۲۳-۹۹

 

مقایسه الگوریتم های استخراج پوشش برف با استفاده از داده های ماهواره لندست-۸ در ارتفاعات سپیدان

زینب اسماعیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور زمین شناختی، بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز

 esmaeilirsa99@gmail.com 

محسن رضایی*

دانشیار گروه آبشناسی، بخش علوم زمین، دانشگاه شیراز

  mohsen.rezaei@shirazu.ac.ir

تماس با ما
FA_IR