معرفی عکس برتر زمین شناسی ایران

عکس از جناب آقای دکتر مهدی بادپا که به عنوان عکس برتر زمین شناسی ایران معرفی شد.

تماس با ما
FA_IR