نشست تخصصی “مجموعه های پی سنگی نئوپروتروزوئیک ایران”

انجمن زمین شناسی ایران در راستای رسالت همیشگی خود که ارتقای سطح دانش متخصصان زمین شناسی کشور است نسبت به برگزاری سلسله نشست های تخصصی با عنوان “چالش های زمین شناسی ایران” اقدام نموده است که اولین نشست تخصصی در روز چهارشنبه ۱۵ اسفندماه سال ۱۳۹۷ و در محل دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار خواهد شد.
این نشست با عنوان “مجموعه های پی سنگی نئوپروتروزوئیک ایران” با هدف بررسی تاریخچه مطالعاتی پی سنگ ایران زمین و نیز چالش های پیش روی آن برنامه ریزی شده است. دبیر علمی نشست جناب آقای دکتر حبیب ا… قاسمی و دبیر اجرایی آن جناب آقای دکتر محمود صادقیان خواهند بود.
نشست تخصصی مجموعه های پی سنگی نئوپروتروزوئیک ایران با محورهای زیر برگزار خواهد شد:
• گسل‌های پی سنگی ایران : دکتر مهدی زارع و دکتر پرویز امیدی،
• چینه شناسی: دکتر منصور قربانی، دکتر طاهری،
• ماگماتیسم و دگرگونی: دکتر هوشمندزاده، دکتر قاسمی،
• کانی زایی: دکتر مسعود علیپور و دکتر صادقیان.

در این نشست جاذبه های زمین گردشگری شاهرود نیز معرفی خواهند شد.

انجمن زمین شناسی ایران از تمامی متخصصان زمین شناسی کشور دعوت می نماید تا با حضور گرانمایه خود ما را در برگزاری هر چه پربارتر این نشست یاری فرمایند.

جهت دانلود پوستر نشست در سایز اصلی کلیک فرمائید.

تماس با ما
FA_IR