پیرو جلسه انجمن زمین‌شناسی ایران که در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳با حضور اعضای محترم هیئت ریئسه برگزار شد، تصمیم‌گیری در مورد انتخاب و معرفی استاد نمونه براساس نتایج نظرسنجی انجام شده در تاریخ ۱۲ تا ۱۷ اردیبهشت ماه صورت گرفت.

در این جلسه، ریاست محترم انجمن، جناب آقای دکتر قربانی در مورد انگیزه و چگونگی برگزاری نظرسنجی در مورد انتخاب استاد نمونه صحبت کرد. ایشان افزودند در این مرحله که نخستین نظرسنجی بوده، رای دهندگان متشکل از دانشجویان و دانش‌آموختگان علوم زمین، از دانشگاه‌های مختلف کشور با پراکندگی مکانی و زمانی گسترده شرکت کردند. در مجموع تعداد ۲۰۳ دانشجو و دانش آموخته در این نظرسنجی مشارکت داشتند و به ۵۵۲ مدرس رای داده‌اند.

اعضای محترم هیئت ریئسه انجمن زمین شناسی ایران، به احترام پیشکسوتان عرصه علوم زمین، انتخاب اساتید برتر اولین نظرسنجی را براساس آرا، به معرفی اساتید بازنشسته و یا فقیدی که در بین ما حضور ندارند، و بیشترین نقش را در آموزش، پژوهش و شناساندن علوم زمین داشته‌اند، اختصاص دادند. بر این اساس نتایج به شرح زیر می باشد:

اساتید پیشکسوت بازنشسته

اساتید پیشکسوت فقید

آقای دکتر حسین معین وزیری زنده یاد آقای دکتر عبدالمجید یعقوب‌پور
آقای دکتر علی درویش‌زاده زنده یاد آقای دکتر احمد خاکزاد
آقای دکتر علی آقانباتی زنده یاد آقای دکتر احمد شمیرانی
تماس با ما
FA_IR