گزارش مقدماتی زمین لرزه شرق تهران

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه به شرح زیر است؛

بزرگی: ۳.۹

محل وقوع: شرق استان تهران نزدیکی مرز استان‌های تهران و مازندران – حوالی بومهن

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۰/۰۵/۲۴، ۱۷:۱۱:۴۹

طول جغرافیایی: ۵۱.۸۷

عرض جغرافیایی: ۳۵.۸۲

عمق زمین‌لرزه: ۸ کیلومتر

نزدیک‌ترین شهرها:

۹ کیلومتری بومهن (تهران)

۹ کیلومتری رودهن (تهران)

۱۰ کیلومتری پردیس (تهران)

نزدیکترین مراکز استان:

۴۴ کیلومتری تهران

۸۰ کیلومتری کرج

وجود زمین لرزه های با بزرگی بین ۳ تا ۴٫۵ ریشتر در شرق تهران و ناحیه دماوند دارای سابقه زیادی است