گسترش همکاری در زمینه علوم زمین با آکادمی علوم و انستیتو زمین شناسی کشور تاجیکستان

برگزاری سخنرانی با محوریت زمین شناسی دریای کاسپین در کشور تاجیکستان به مناسبت سال جهانی علوم، و گسترش همکاری در زمینه علوم زمین با اکادمی علوم پایه و انستیتو زمین شناسی کشور تاجیکستان

به مناسبت سال جهانی علوم پایه و ایجاد روابط و همکاری بیشتر در آینده در حوزه علوم زمین میان انجمن زمین شناسی ایران و انستیتو زمین شناسی تاجیکستان و آکادمی علوم پایه تاجیکستان، مورخ ۱۳ خردادماه ۱۴۰۱ خورشیدی راس ساعت ۱۰ الی ۱۲ توسط دکتر منصور قربانی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، رئیس انجمن زمین شناسی ایران و مدیر مرکز پژوهشی آرین زمین سخنرانی جامع با محوریت زمین شناسی دریای کاسپین در کشور تاجیکستان برگزار گردید. در بعدظهر همان روز نشستی  توسط دکتر منصور قربانی و جناب آقای دکتر علی فرازمند (دکتری زیست شناسی، عضو هئیت علمی دانشگاه تهران)، همراه با اعضای آکادمی علوم و انستیتو زمین شناسی تاجکیستان با محوریت کاربرد علوم پایه برگزار گردید.

تماس با ما
FA_IR