گزارش مقدماتی زمین‌لرزه به شرح زیر است؛

بزرگی: ۶٫۱

محل وقوع: بندر خمیر، استان هرمزگان

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱، ۰۳:۵۵:۱۶

طول جغرافیایی: ۵۵٫۲۸۰

عرض جغرافیایی: ۲۶٫۷۵۰

عمق زمین‌لرزه: ۲۶ کیلومتر

جناب آقای دکتر مهدی زارع، استاد پژوهشکده زلزله شناسی و رئیس مرکز پیش بینی زلزله و همچنین عضو هیئت مدیره انجمن زمین شناسی ایران، در این خصوص نظر خود را ابراز داشته اند که در ادامه آمده است: 

در بامداد امروز شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱، چندین زمین لرزه در منطقه سایه خوش از توابع بندر خمیر در استان هرمزگان، شمال جزیره قشم به وقوع پیوست. زلزله‌هایی که در این منطقه اتفاق افتادند، از ساعت ۰۲:۰۲ صبح شروع ”
شدند و همگی در شمالغرب منطقه سایه خوش و در نزدیکی یکی از گسلهای شرقی-غربی جبهه کوهستان به بزرگی ۶٫۱ و زلزله دوم در ساعت ۰۲:۱۷ با بزرگی ۵ در همان نزدیکی به وقوع پیوست. دو زلزله دیگر در ساعت ۰۳:۵۴ با بزرگی ۵٫۷ (در برخی منابع ۶ یا ۶٫۱ هم ذکر شده است) و یک دقیقه بعد از آن، در ساعت ۰۳:۵۵ زلزله‌ای به بزرگی ۶٫۱ رخ داده است. به نظر می‌رسد این توالی رخداد، نشان می‌دهد این گسل فعال است و همچنان
.به فعالیت خودش ادامه می‌دهد
از نظر اینکه کدام گسل مسبب این زلزله‌ها است، با توجه به کانون زلزله‌ها و موقعیت آنها و اینکه سازوکار اتفاقات (حداقل سه زلزله‌ سازوکار ژرفی‌شان مشخص شده است)، همگی نشاندهنده سازوکار فشاری هستند. غلبه مولفه فشاری کاملاً واضح است و به نظر می‌رسد که همگی در یک زون بسیار نزدیک به یکدیگر اتفاق افتاده‌اند و همگی تقریباً در نزدیکی سایه خوش رخ داده‌اند و نکته مهم و جالب این است که دو گنبد نمکی در این نزدیکی، بیرونزدگی دارد و به نظر می‌رسد وجود گنبد نمکی باعث می‌شود که انرژی‌ای که در این گسلها جمع شده به تدریج آزاد شود و به صورت مجموعه‌ای از اتفاقات (زلزله‌ها)  این انرژی تخلیه شود. بنابراین رخداد این زمین لرزه‌ها کاملا طبیعی است و هیچ دخالت انسانی نمی‌تواند چنین زلزله‌هایی را بوجود بیاورد و با توجه به میزان استرس رها شده، به نظر می‌رسد که حداقل در روزها و هفته‌های آینده باز هم شاهد زلزله‌های مشابه
“.باشیم

 

تماس با ما
FA_IR